Půjčování knih, videokazet a DVD

 

Jak si půjčit?

Vyberte si v nabídce knížku, videokazetu, DVD a napište nám, který titul máte zájem si zapůjčit. Dále uveďte jméno, doručovací adresu, popř. telefon. Výpůjční doba je dle individuální domluvy. Půjčování je zdarma.

Nabídka platí zájemcům z Napajedel, Spytihněvi, Halenkovic, Žlutavy, Oldřichovic, Pohořelic … Do vzdálenějších míst (v celé České republice) se budeme snažit také půjčovat, ale čas dodání se může protáhnout. 

 

Pro děti

 

Abraham a Izák

DVD 001

 ABP S1 Přestože byli Abraham a Sára už staří, dostali od Boha zaslíbení, že budou mít syna. Velmi milovali svůj malý zázrak – synka Izáka. Když Bůh požádal Abrahama, aby vzal Izáka a obětoval mu ho, bylo to pro něj nejtěžší životní rozhodnutí. Dojímavý příběh je jednou z největších zkoušek poslušnosti, víry a důvěry v Boha, jakou v Bibli najdeme. Abraham ve zkoušce obstál a Boží zaslíbení, že se stane otcem mnohých národů, se mohlo naplnit.Režie a produkce Richard Rich (Walt Disney® – Pocahontas, Medvídek Pú atd.)
Josef v Egyptě

DVD 002

 

 

 ABP S2 Josefa, mladého hebrejského chlapce, prodají do otroctví jeho vlastní bratři, kteří na něj žárlí. Chlapec se dostane do Egypta. Ani tady však nezapomíná na Boží principy, které jej naučil jeho otec. Když jej uvrhnou do vězení za zločin, který nespáchal, vyloží Josef svým spoluvězňům jejich sny a svou poctivostí si získá úctu každého, koho potká. Jednoho dne Josefa povolají, aby vyložil sny samotnému faraonovi. Pokud by se mu to podařilo, mohl by faraona požádat, aby se směl vrátit domů.Režie a produkce Richard Rich (Walt Disney® – Pocahontas, Medvídek Pú atd.)
 ABP S3
 ABP S4
 
ABP S5 ABP S6
ABP S7 ABP S8
ABP S9 ABP S10
ABP S11 ABP S12
ABP N1 ABP N2
ABP N3 ABP N4
ABP N5 ABP N6
ABP N7 ABP N8
ABP N9 ABP N10
ABP N11 ABP N12
ABP N13 ABP N14
ABP N15 ABP N16
ABP N17 ABP N18
ABP N19 ABP N20
ABP N21 ABP N22
ABP N23 ABP N24

Pro dospělé

 

Své objednávky na zapůjčení nabízených titulů napište na e-mailovou adresu: pghorak@seznam.cz, popř. volejte na telefonní číslo: 732 204 944