Historie sboru

V sobotu 17. 10. 1970 proběhla v Napajedlích první bohoslužba nové sborové stanice Církve adventistů sedmého dne, která vznikla z důvodu dostatečného počtu členů (20) ve sboru v Gottwaldově (nyní Zlín) žijících v Napajedlích, ve Žlutavě, v Pohořelicích, v Komárově a v Bělově.

Ale již v období před II. světovou válkou v této oblasti misijně působili adventisté. V roce 1945 se ze Zlína do Napajedel přestěhovala jedna sestra, v jejímž bytě – nejprve na náměstí – v domě Zwilingerových, později v domě Dr. Würtze, se pro zájemce uskutečnilo studium Bible. V sobotu se u ní konaly bohoslužby, k nimž se scházelo až 30 lidí. Ze zlínského sboru (později Gottwaldova) přijížděli kázat z Božího slova kazatelé i laičtí evangelisté. V době zákazu Církve adventistů s. d. v Československu v letech 1952 – 1956 probíhaly bohoslužby v domácnostech rodin v Napajedlích i ve Žlutavě. U chaty první sestry adventistky v Napajedlích, na jednom ze slepých ramen řeky Moravy, se uskutečnilo několik křtů. Při jedné takové příležitosti bylo pokřtěno 17 nových sester a bratrů ze širokého okolí.

Po získání státního souhlasu (ze dne 9. 6. 1970) k zřízení kazatelské stanice se adventisté v Napajedlích k sobotním bohoslužbám scházejí od října 1970 až dodnes v modlitebně Českobratrské církve evangelické (Komenského 315, u zámeckého parku). Po celou dobu existence sboru se jeho členové snažili – s Boží pomocí – na tomto místě misijně pracovat. Dnes má Sbor CASD Napajedla 28 členů a současně jeho bohoslužby navštěvují 2 zájemci o studium Božího slova, 4 mladí lidé a 12 dětí. Kazatel zodpovědný za tento sbor má dále na starosti sbory ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách.