Náš sbor

Jsme společenství věřících, kteří staví svoji životní filozofii na biblických zásadách. Členem naší církve se může stát kdokoli na základě dobrovolného rozhodnutí a vyznání víry, kterému předchází seznámení s hlavními zásadami Bible. Jako sbor tvoříme „rodinu“, ve které může každý najít své místo a zázemí. 

K bohoslužbám se scházíme každou sobotu v 10.00 h v klubovně kláštera v Napajedlích (vedle budovy 2. ZŠ, Komenského 304, Napajedla – v 1. patře – vstup je z dvorního traktu). Parkovat lze u bočního parkoviště 2. ZŠ a ve „dvorní“ části kláštera. Více o bohoslužbě zde.