Bohoslužby

 

Probíhají pravidelně každou sobotu od 10.00 h.

 

10.00 – 11.00 h    studium Bible

 V první části studujeme a diskutujeme ve skupinách nad biblickými tématy. Diskuse vždy přinese obohacení o pohled toho druhého na danou tematiku. Také děti mají svou „sobotní školku“.

11.10 – 12.15 h    kázání

Druhá část dopolední bohoslužby je  tvořena vyprávěním příběhu pro děti, zpěvem, hudbou, ale stěžejním bodem programu je zamyšlení z Bible přítomným duchovním – kazatelem.

 

Přijměte naše pozvání a přijďte se podívat. Věříme, že načerpáte nové myšlenky a na chvíli si odpočinete od každodenního shonu a starostí.

Více o programu zde.

Některá kázání, přednášky, písničky a hudební přednesy z bohoslužeb si můžete poslechnou ze záznamu zde.